instagram

Administrativní budova na náměstí

Lanškroun

Jedná se o novostavbu situovanou do prostoru, kde v minulosti stály dva domy, jedinou proluku na náměstí J.M.Marků v Lanškrouně. Objekt je připojen na sousední štítovou zeď domu čp. 93. Z ostatních stran je budova přístupná z veřejného prostoru. Stavba respektuje uliční linii náměstí, kde je v přízemí ustoupena o tři metry a je zde vytvořeno podloubí se třemi sloupy. Objekt je třípodlažní, s plochou střechou.

Dům je příčně rozdělen na úzkou a nízkou část se skleněným průčelím a na druhou širší, vyšší a nárožní část. Úzká část domů odpovídá dispozičnímu vnitřnímu řešení dvoutraktové budovy se schodištěm a obslužnou chodbou, která je zakončená prosklenou částí do náměstí a zároveň umožňuje prosvětlení oken sousedního objektu sestavou atrií.
Objem hlavní budovy je členěn okenními otvory o proporci 1:2, které začínají u podlahy místnosti. Před okny je umístěna skleněná deska zábradlí s madlem ve výši 1 metru . V přízemí jsou umístěny výklady prodejny.

Průčelí z křižovatky Nádražní a Karoliny Světlé je členěno dvěma okenními osami a výlohami v přízemí. Dispozice objektu je navrhovaná jako dvojtrakt, kde úzká chodbová část slouží především jako přístupová komunikace a systém prosvětlení formou úzkých otevřených atrií. Ostatní dispozice domu jsou v maximální míře volné pro flexibilní využití interiéru.
Dlažba chodníků a prostoru v podloubí je provedena obdobnou mozaikou jako na náměstí.

Dům má dva vchody, hlavní z podloubí na náměstí, zadní ze směru od křižovatky ulic K.Světlé - Nádražní.
Přízemí je členěno do dvou nezávislých a vzájemně stavebně oddělených prostor. Prodejny se vstupem z podloubí a vstupní haly s navazující schodišťovou halou. Hala schodiště je prosvětlena transparentní stěnou. 2.np i 3.np obsahuje kanceláře.
Dům získal v roce 2007 cenu Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí.
(Foto Kateřina Kokešová)

detail skrýt