instagram

Náměstí Aloise Jiráska

Lanškroun

Snažili jsme se navázat na historické tradice města a spojit je současným pohledem. Hledáme zde historické odkazy a symboliku místa. Protože zde stával klášter augustiniánů, vytváříme vzpomínku - otisk v paměti náměstí, v dlažbě vytvořenou křížovou chodbu s rajským dvorem a studnou, což je součást každého kláštera. Zde tomu bylo také tak. Vytváří se tak čtvercový element, do jehož protiváhy v kompozičním těžišti náměstí bude umístěn mystický obraz kruhu, který by měl naznačovat historický městský znak a název města Lanškrouna - Landeskrone - zemská koruna. Tato koruna na náměstí bude tvořena prstencem zeleně, vody a ostrůvku jako vyjádření landes - země a voda.

Koruna je pak dána půdorysným tvarem a po obvodě do kruhu vysázenými stromy, jejichž kmeny tvoří vertikální část koruny a samy korunu mají. Tato koruna na náměstí je v jeho těžišti a zároveň jejím středem procházela diagonální silnice. Bude tedy zachován i tento odkaz a na ostrůvek v prostředku koruny povede lávka v ose stávající diagonální silnice. Uprostřed na ostrůvek do centra veškerého dění bude umístěn historický Mariánský sloup. Korunou vody a studnou v "ambitu" se vrací do města stále opomíjená, ale tak potřebná vodní plocha.
(Foto Vojtěch Vlk, Kateřina Kokešová)

detail skrýt