instagram

Zahradní altán

Česká Třebová

Objekt byl navržen u novostavby rodinného domu na terénním zlomu osázeném vzrostlými jasany. Stavba odděluje soukromý prostor zahrady od přilehlé komunikace a svým půdorysným tvarem přesně respektuje původní hranu terénního zlomu. Zeď, která je dominantním prvkem celého návrhu, tak vytváří zahnutý plášť vedoucí v těsné blízkosti stromů. Aby nedošlo k poškození kořenového systému, je zeď vynesena na klenbách, které se opírají do pilot mezi stromy. Směrem do zahrady je zeď zdvojená. Mezi zdmi je sevřena toaleta, sklad zahradního nábytku a zahradní kuchyň. Kolem zdi je provedena kolonáda se sloupořadím z válcových dřevěných sloupů, dřevěné paluby a pultové střechy, která mimo zeď přechází v rozsáhlou zastřešenou terasu. Osten terasy zasahuje nad zahradní jezírko a svým šípovým tvarem evokuje příď lodi. Pultová střecha je koncipována jako zatravněná, takže se při pohledu z domu na stavbě uplatňují pouze přírodní materiály kamene kladeného na ztracenou spáru, válcových sloupů a trávy.
(Foto Kateřina Kokešová)

detail skrýt