instagram

Náměstí v Poličce

(Foto: K. Kokešová)
Historické město Polička je unikátní množstvím dochovaných hradeb a donedávna byly unikátní také asfaltové povrchy v historickém centru města. Vedení města se na nás obrátilo s prosbou o zpracování komplexní koncepce úpravy ulic uvnitř městských hradeb.
Realizace započala obnovou povrchu čtvercového náměstí s jedinečnou sochařskou výzdobou a krásnou radnicí podle projektu významného barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky.
Původní asfaltový povrch jsme nahradili rozvinutým kobercem žulové dlažby, která v jemných řádcích navazuje na způsob historické zádlažby. Název města Polička, tedy místo, kde jsou malá políčka, se odráží v nově vytvořeném zákoutí, kde je ve veřejném prostoru použita dřevěná dlažba - rošt, kterým může prorůstat tráva. Vytváří se tak dojem drobných políček.

detail skrýt