instagram

Soutěžní návrh na EXPO 2025

Osaka

Zúčastnili jsme se architektonické soutěže spolu s HMS Studiem a ArchiTaktem

Český pavilon vyjadřuje téma EXPO 2025 - vytváření společnosti
pro naše životy. Společnost rozdělenou a uzavřenou vede ke spojení a otevřenosti. Spojuje dvě oddělená, různá, a přece podobná tělesa do dvojice štítů. Symbolicky vyjadřuje další ČESKÉ MOTIVY – motivy krajiny, měst i architektury. Konkrétně prezentuje také motivy
EXPO – spojování, posílení i záchranu životů, stejně jako téma České účasti – talent a kreativita pro budoucnost. Motiv průhledné střechy naplňuje heslo výstavy – JEDNO NEBE.

Motiv Českého pavilonu EXPO 2025 je na první pohled zapamatovatelný a pochopitelný. Přesto ukrývá mnohé další ČESKÉ MOTIVY, jako je „česká kotlina“ - amfiteátr na celém pozemku jako věnec hor kolem ČR, „české náměstí“ - důvěrně známá plocha pod podloubím, „české štíty“ - ikonické průčelí pavilonu se sedlovými střechami. Díky prostorovému uspořádání i díky plášti objektu je venek uzavřený a vnitřek je otevřený pro výhled na nebe i na moře. Ve dne neprostupný, v noci průhledný.

detail skrýt