instagram

Pekárna Sázava

Lanškroun

Stavba je situována na rozmezí dvou katastrů, města Lanškrouna a obce Sázava. Budova je z důvodu přechodu do přírody upravena volbou materiálů, ale především lapidárním hmotovým uspořádáním, kde výrobní i administrativní provozy jsou integrovány do jediného hranolu.

Průčelní blok, který je tvořen fasádou z masivního dřeva bez jakékoliv povrchové úpravy, nevytváří jen odkaz na krajinu, ale je také vyjádřením odlišné funkce uvnitř budovy. Nejedná se totiž o továrnu v pravém slova smyslu, ale o pekárnu. Neupravené dřevo na fasádě časem zcela zešedne a již nyní dokáže proměňovat barevnost a vzhled budovy v řádu minut v závislosti na počasí. Po dešti dřevo budovu zcela provoní a výrazně ztmavne. V místech, kde je fasáda exponovanější, šedne rychleji a proměňuje tak jednolitou strukturu dřevěné bedýnky.

Environmentální přístup je zohledněn rovněž v použitých technologiích, ať už je to zpětné získávání tepla nebo energie získávána pomocí solárních panelů na střeše. K nízkým tepelným ztrátám přispívá v neposlední řadě také nejkompaktnější možný tvar budovy. V ostatních ohledech se jedná o poměrně standardní výrobní halu z železobetonových prefabrikátů, s vyzdívkami a ocelovým pláštěm v zadní části budovy.
(Foto Kateřina Kokešová)

detail skrýt