instagram

Building of Forez, ltd. in Ostrov

Ostrov

(Foto Kateřina Kokešová)
Kravín, jak má být. Klasika českého venkova je kravín postavený v těsné blízkosti kostela. Společnost Forez integrovala tento již nefunkční kravín do svých výrobních prostor a s nárůstem výroby nastala potřeba jeho rozšíření. Požadovaná velikost budovy ukázala na fakt, že se kostel velkého souseda nezbaví. Nicméně okolní krajina je velmi dramaticky modelovaná a při podzimní orbě má výraznou oblou, rezavou strukturu. Tato oblost byla hlavním inspiračním zdrojem pro tvar objektu.
Při pohledu přes střechu haly má mít divák pocit, že se kostel vynořuje za jedním z místních kopců. Naopak bochník budovy je směrem ke kostelu uříznutý a ve skleněné fasádě zrcadlí klasickou architektonickou tvorbu.

more less