instagram

Polyfunctional building in Mohelnice

Mohelnice

Je zvláštní, že čím náročnější je diskuze s památkovým ústavem, o to pravděpodobnější je, že stavba získá ocenění. Stejně jako u domu na náměstí v Lanškrouně či Litomyšli je tomu tak i u objektu Kovárny v Mohelnici. Jeho název je ironický, protože nápis Kavárna na mých skicách byl jedním zastupitelem nesprávně přečten a na zasedání uvedl jako pádný argument otázku do pléna: „A potřebujeme tady vůbec nějakou kovárnu?“
Dům je situován v exponovaném nároží při vstupu do historického centra města. Pojednán je velmi lapidárně, tvarově se odkazuje k historickým domům a v průčelích ukazuje kontrast mezi plastickým parterem a plochým patrem. V patře okna lícují s fasádou tak, jak je to k vidění na historických sousedních budovách. Budova byla oceněna ve finále Ceny Rudolfa Eitelbergera roku 2013.

more less