instagram

Family house in Tresnovec (not implemented)

(Foto Kateřina Kokešová)
Toto je jeden z projektů, který dobře odráží osobnost klienta a to včetně toho, že nebyl nikdy realizován. Expresivnost, roztříštěnost formy, dekonstruktivismus byly stavebními kameny návrhu. Až fanfarónská vyzývavost neodkazovala jen k osobě investora, ale také k dekonstruovanému prostředí, do kterého byl dům situován.

more less