instagram

Gates to Lanškroun Chateau

Vstupní brána je jednodušší a odkazuje na tradiční způsob diagonálního plátování vrat. Nad středovou klapačkou je umístěna lanškrounská koruna - znak města - která obepíná stylizovanou korunu stromu. Odkazuje ke gotickému refektáři kláštera, jenž se skrývá za bránou, kde je umístěna vitráž biblického stromu života. Zadní brána ústící do zámecké zahrady je zdobena dvěma rastry čtverců. Vůči sobě jsou natočeny o 45° a v průsečících vytvářejí hvězdicové útvary. Volba materiálu padla na kov, jednak kvůli vyšší odolnosti a trvanlivosti, jednak znamená návrat k materiálu, který se v době vzniku stavby používal.

more less