instagram

Castle gardens (I. phase started)

Lanškroun

Na návrh náměstí A. Jiráska těsně navazovalo zpracování nové podoby propojení zámeckých zahrad. Protiváhou dlážděného prostoru náměstí měla být hned za zámeckou zdí umístěná růžová zahrada na prvním nádvoří. Druhé nádvoří by mělo být vybaveno rostlinným labyrintem a v hradební zdi již byla provedena klíčová část návrhu, tedy branka mezi horní a dolní zámeckou zahradou, která tak spojila nejen obě zahrady, ale umožnila vzniknout novému komunikačnímu prostoru mezi Dolním Třešňovcem a městem Lanškroun.
Dolní zahrada již byla oddělena od Třešňovecké ulice kamennou zdí, která pohlcuje maximum hluku z přilehlé dopravy. Díky výraznému terénnímu převýšení bude v tomto prostoru na přelomu 2013/2014 vytvořen amfiteátr, jeviště a nové chodníky. Věřím, že se v obnově zámeckých zahrad bude pokračovat i nadále.

more less